Helpless machines

Line With har kalt sine bevegelige skulpturer “Helpless Machines”. Utover det overlater hun til konstruksjonene av metalltråd og bein å kommunisere som best de kan. En kropp antydes av rommet mellom metallet, den knirkende bevegelsen er et svakt minne. Er de mekaniske organismer eller organiske mekanismer?

Hjelpeløse maskiner som prøver å stå ved løftene sine - hva kan gå galt?