Promises

Tittelen på Johs Bøes arbeider; “Promises” antyder en assosiasjon mellom papiret og avtaler, løfter, kontrakter. Skjørheten både i materialet og i forpliktelsene, så vel som skjønnheten i de tilfeldige foldene kommer fram i det store formatet. 

Teknikk: blandet

Pigmentprint på bomullspapir

Formater: 70 x 90 / 230 x 300